Certifieringar

Våra certifieringar

Vi är certifierade odlare för IP Sigill, RIP samt Ekologisk Jordbruk och Packning.

IP Sigill/Svensk Sigill 

IP nr: 12-60490

IP Sigill/Svensk Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar att produkterna har producerats på svenska kontrollerade gårdar och i odlingar som lever upp till höga krav på säkra livsmedel. IP står för Integrerad Produktion, och innebär att odlaren måste ha en helhetssyn på hur odlingen påverkar den omgivande miljön samt att det krävs att man har en behovsanpassad odlingsstrategi.

RIP

Kundnr 10671

Riktlinjer för hygien, miljö och kvalitetsarbete i potatis packerier. Dagligvaruhandlen eftersträvar att möta konsumenternas önskemål genom att rikta krav på ledningssystem för miljö, kvalitet och produktsäkerhet till sina leverantörer. Dessa krav ställs även på potatisodlare och potatispackerier.

Ekologiskt Jordbruk/Packning certifieringsorgan SE-EKO-03

Kund nr: 10671

Ekologisk produktion uppfyller KRAVs regler för ekologisk produktion och därmed även kraven för packning och märkning av ekologiska produkter.

IP Arbetsvillkor

Kund nr 30125

Uppfyller reglerna för IP med omfattning arbetsvillkor

Se fliken ”Våra certifikat” i menyraden för att se certifikaten.